O projekcie

Stowarzyszenie PODGORZE.PL od lat zajmuje się działaniami mającymi na celu troskę o lokalne dziedzictwo. W czerwcu 2016 roku podjęliśmy działania na rzecz przypomnienia i udokumentowania Starego Cmentarza Podgórskiego.

Chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na stan zachowania najstarszej nekropolii w Podgórzu, a także potrzebę jej ochrony. Zaangażowanie społeczne przyczynia się po podnoszenia świadomości mieszkańców i odwiedzających tak wartościową nekropolię. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na to jak ważne jest zachowanie pamięci i dbałość o miejsca pochówku.

W ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa” wspieranego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa  mogliśmy z pomocą wolontariuszy podjąć prace, które nie wpływały bezpośrednio na substancję zabytkową nagrobków (tym zajmują się odpowiednie do tego celu instytucje), ale mogliśmy zadbać zarówno otoczenie nagrobków, ich estetykę, jak i pamięć o pochowanych tam osobach. Chcemy, aby odzyskały należne im miejsce na mapie świadomości historycznej Podgórza.

Zakres podejmowanych w ramach projektu prac obejmował m.in. uporządkowanie nagrobków, nasadzenie roślinności, prace dokumentacyjne (inwentaryzacja), a także opracowanie biogramów osób szczególnie zasłużonych w historii Podgórza. Powstała strona internetowa, która będzie uzupełniana i stanie się kompendium wiedzy i tej wyjątkowej nekropolii.

 

Projektowi towarzyszyły także takie wydarzenia, jak coroczny spacer w ramach „Europejskiego Tygodnia Odkrywania Cmentarzy” oraz spotkania z ekspertami w zakresie historii cmentarza.

 

Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie!

 

Kończymy działania projektowe jednocześnie mając nadzieję, że dzięki tej stronie internetowej uda nam się uzupełniać informacje, które pozwolą pełniej udokumentować historię cmentarza.

Prosimy o kontakt: biuro@podgorze.pl

 

Stowarzyszenie PODGORZE.PL

Film promocyjny Starego Cmentarza Podgórskiego.