Fotografie z archiwum Pawła Kubisztala z 1989 roku.

Fotografie z archiwum Jarosława Kajdańskiego, wrzesień 1982 i październik 1986.

Z archiwum AJC, ok 2000 roku.

Z archiwum Krzysztofa Skoczyńskiego, ok 1978 roku