Grób Truszczyków

Marya Noworyta

Obywatelka Miasta Podgórza

przeżywszy lat 60 zasnęła w Panu d: 22 lutego r 1871.

Najlepszej żonie i matce

pozostały mąż wraz z dziećmi

pomnik ten kładąc

proszę o westchnienie

do Boga za jej duszę

Adolf Minasowicz

Kupiec i Obywatel M. Podgórza

+d 18 Kwietnia 1873

W 40 roku swego życia

Prosi o westchnienie do Boga!

Władziu

*20/9 1896 +4/10 1896

Kaziu

*24/2 1899 +11/3 1899

Najukochańsze dzieci

Pawła i Maryi

Nowaków

Julja Brylińska

Połącz mnie z sobą nierozdzielnym węzłem miłości bo jeden

wystarczasz kochającemu ciebie z bez ciebie wszystko jest znikome

Urodzona d. 23 grudnia 1854 umarła d. 18 czerwca 1875

Piotr Stephanides

1797-1874

Wilhelmina Stephanides

1828-1892

D.O.M.

Tu spoczywa z Nathmiilerów

Maryanna Koy

Zmarła 13 maja 1850 r. w 52 roku życia

Józef Marszałkowski

Ob. M. Podgórza

Ś.P. Teresa Kubicka

Michał Bass

+1895

Józef Fox

1849-1871

Jan Behm

Em. Sekretarz miasta Gródka Jagiellońskiego

Przeżywszy lat 76 zm. ½ 1807

Cześć jego pamięci

Ludwik Bogdanowski

1851-1896

Eleonora Polakowa

1858-1893

Bracia

Oldrich +1886

Jarosław +1891

Jankowie

Zmarli w Podgórzu w pierwszej

Wiośnie życia

Witusia Czyńska

1884-1886

Joseph Malburg

Rydalski Ignacy

Z Rydalskich

Ludwika Nablowa

Knapik Andrzej

1835-1896

Maria Güntherowa

1884-1886

z Sołtysików

Maria Wagner 1° voto Klein 2° voto Wagner

1821-1866

ze Zborowskich

Sołtysek Tekla

1785-1868