Stanisław Smolarski

słuchacz praw

przeżywszy lat 19

zmarł 13 sierpnia 1868 r.

Walerya Janow + 14/XI 1891 w 58 r. życia

Aleksander Osuchowski 26/10 1821 +zm. 1891

RIP Irena Butrymowicz 1918

Pokój Jej Duszy

Jan Kapistram Koy przeżywszy lat 45

w dniu 19 września 1865 rozstał się

z tym światem

Pozostała żona wraz z czworgiem dzieci

najlepszemu mężowi i ojcu pomnik ten kładą

prosi o pobożne westchnienie

za Duszę zmarłego

D.OM. Józefowi Lubicz Serkowskiemu *1786/VIII 1856

i jego małżonkom

Elżbiecie z Neizerów *1784/ VII 1825

Annie z Gorgoszów *1800 +16/XI 1861

Ukochanym Rodzicom Mym wdzięczne dzieci

1878

Tu spoczywają zwłoki małżonków ś.p. Maryi

z Zychalskich Schuh

+19 lutego 1882 w 23 roku życia ś. p. Fryderyka Schuh

+6 lutego 1898 w 32 roku życia

Karol Wilczyński żołnierz z 31 roku

*1802 +1886

Spokój Jego cieniom!

zy

D.O.M. Najdroższym Rodzicom

Mikołajowi Majewskiemu Urzędnikowi

C.K.A. i tegoż małżonce

Magdalenie z Kratzerów

wdzięczne i przywiązane dzieci pomnik

ten postawili prosząc o westchnienie za Duszę

Ich do Boga

Antonina z Porębskich Stefańska

*1818 +1877

Marian Stefański

*1801 +1884

Anna z Giebutkowskich Pomianowska

zmarła w 1893 roku

Jan Pomianowski zmarł w 1897 roku

Grób Mortimerów

D.O.M. Tu spoczywają zwłoki Tomasz Marszałkowski

ob. m. Podgórza

przeżywszy lat 75, zmarł dnia 25/3 1899

prosi o Zdrowaś Marya

Magdalena z Gajewskich Marszałkowska

ob. m. Podgórza

przeżywszy lat 90 zmarła dnia 29 maja 1910 r.

Grób Mortimerów Fryderyk Mortimer

EM. C.K Oficyał Poczty przeżywszy lat 74

zmarł 24 września 1903 r.

ś. p. Julia Pękalska

urodz.17/II 1896

zmarła 5/III 193 [.]

D.O.M. Jan Karol Steinauer

przeżywszy lat 73

umarł dnia 9 Maja 1873

Spokój Jego Duszy

Ś. P. Franciszka Janku

ur. w Czechach 30.X.1855

zm. w Podgórzu 17.II.1886

Pokój Jej Duszy

Karol Tusch

Obywatel Miasta Podgórza

31/5 1825 +16/5 1885

w żalu pogrążona żona wraz z dziećmi

pomnik ten jego pamięci poświęca

Spokój Jego Duszy

Aleksander Nałęcz Miazga

obywatel ziemski przeżywszy lat 82 zmarł

16 grudnia 1895 r. w Dębnikach

prosi o westchnienie do Boga

D.O.M. Maciejowi Kordeuszowi

lat 68

26 listop. 1888

współpracownikowi Młynów Parowych

w Podgórzu za nieskazitelną 50 letnią służbę

właściciele

Piotr Habdas

*1824 +1885 członek bractwa

serca jezusowego w …/nieczytelne/

J.K.H Baruch

gestorben 26.Dezemb. 1867

Hier ruhrt mein vollgeliebtesteures Kind

Franciska Elisabeth Staszczyk

geb. Panofka

geb. 10 Januar 1867

gest. Januar 1886

Die tiefkauende Mutter

D.O.M. Cieniom śp. Maryi z Baruchów

*1 Stycznia 1802 +8 Stycznia 1873

i córki Jej Berty z Neumarków Maryewskiej

*5 Kw. 1819 +31 Lip. 1881

Małgorzata z Żebrackich Cieślik

l.48 20.05.1888

Wincenty Cieślik l. 57 12.03.1894

Stanisław Pietrzycki l. 36 +24.V.1948

Ludwik Cieślik l. 20 +6.9.1913

Stanisław Cieślik 19.5.1915

Teodor Szczeklik

l. 79 7.III.196

z Cieślików Stefania Szczeklik

l. 79 14.III.1963

Apolonia z Szymczyków Cieślik

l. 64 2.12.1937

Anna Ochab 4 +11.8.1937