Ś.P Anna Wołyńska +1875

Jan Wołyński 1868 – 1875

Franciszek Wiśniowski

Słuchacz Politechniki Wiedeńskiej
przeżywszy lat 24 zmarł d. 4 października 1879 r.

Klementyna z Hołyńskich Wilkoszewska

Tu spoczywają zwłoki Ś.P
Klementyny z Hołyńskich Wilkoszewskiej
+ 20/v 1892 w 65 roku życia
Pokój jej duszy

Ś.P z FAXÓW

Franciszka Stankiewiczowa *1836 +1899
Z Stankiewiczów Eleonora Marcinkowska +1922
Antoni Trzeciak +1916
Wincenty Fax *1805 +1864
Jadwiga Fax *1810 +1870
Jan Fax *1838 +1873
Jan Fax *1868 +1894
Z Faxów Amela Stankiewiczowa *1875 +1898

Ś.P Eljasz- Radzikowski

Wojciech art. malarz  1814 – 1904

Władysław art. rzeźbiarz  1847 – 1919

Eleonora z Łękawskich żona Władysława  1878 – 1968

Ś.P Zofia Rehman *1894 +1896

Franciszek Andrzej Rehman lat 45 +1898

Z Wilosków Paulina Rehmanowa lat 82 +1905

Hilary Follprecht  *1860 +1905

Pamięci Anieli Górskiej

od kochających braci

1892 r.

D.O.M

Jan Skakalski + 16/3 1864

D.O.M Joannie z Kleinów Skakalskiej

Obywatelce M. Podgórza w 45 r. życia swego d. 21 1855 r. zmarłej najukochańszej żonie i najlepszej matce d…. nej…… z Janem z synem Eugeniuszem i Józefem ku uczczeniu drogich zwłok pomnik ten postawili z prośbą żyjących o ………. nie za jej duszę do Boga.

Grób Langerów

(lewa strona)

Antoni Langer *1818 + 7/8 1882

Kamila Langer z Trenkmannów żona Leona *1852 + 11/9  1896

(prawa strona)

Adam Marszałkowski ob. M. P. *1822 + 15/ 1890

Rozalia 1voto Bohm

2voto Langer

Ob. m. P. Nowego Budzowa  *1843 + /4  1894

Tu spoczywają zwłoki Ś.P trojga dzieci

Emilji i Zygmónta Łobodzińskich

Zygmónt *1879 +1888

Władzia   *1883 +1888

Kazio         *1888 +1890

Pomnożyły grono Aniołów

Edward Dembowski

Działacz niepodległościowy

Sekretarz Rządu Narodowego

Podczas powstania Krakowskiego

zginął za sprawę ojczystą

w dniu 27 lutego 1846 roku

zabity na rynku w Podgórzu

przez Austriaków wraz

z dwudziestu ośmiu powstańcami

spoczywającymi w tej mogile.

Jan Böhm

Obywatel miasta Podgórza, radny miejski *13.V.1813 +2.X.1890

z Babińskich Marcjanna Böhm, żona Jana *9.VI.1827 +28.VI.1910

Amalia Böhm córka Jana i Marcjanny *1858 + 1877

z Böhmów Vilhelmina Chmielewska córka Jana i Marcjanny *10.II.1851 +29.VII.1923

Józef Chmielewski nauczyciel i literat mąż Vilhelminy *12.I.1842 +19.XII.1900

z Böhmów Maria Wiśniowska córka Jana  i Marcjanny *1895 – 12.II.1941

Franciszek Wiśniowski mąż Marii *1850 +2.I.1934

z Böhmów Antonina Krupowa córka Jana i Marcjanny *1863 +16.VI.1941

Józef Böhm wnuk Jana Böhma *1881 +2.X.1

Grób Bergerów

Jan Berger – Obywatel M. Podgórza

+24/V 1886 r.

w wieku 52 lat

Tella Berger – wdowa po Janie

+19/X 1899 r.

w wieku 62 lat

Pamięci Stasia Bergera

s. Jana i Tekli

+12/II 1870 r. w wieku 1 roku

Józef Berger

syn Jana i Tekli

+19/V 1902 r.

w wieku 37 lat

Joanna z Idzikowskich Mól

Żona naczelnika Gminy Dębniki

X 1866 – 1896

Najlepszej Żonie wraz z dziećmi

Na pamiątkę kładzie pozostały mąż

Przechodniu westchnij do Boga

Grób Kamińskich

Grób Furowiczów, Polków i Smolików

Grób Kaczmarskich

Szczepan Kaczmarski

b. wiceburmistrz i radny m. Podgórza

przeżywszy lat 77 zmarł 20 stycznia 1917 r.

Karolina z Piechów Barowa

Ob. Miasta Podgórza

*D. 22/10 1848 r.

+ D. 22/3 1899 r.

Najdrożej żonie i matce

pozostali w żalu mąż i dzieci

prosi o Zdrowaś Marya

Bryliński Józef

1778-1886